خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : آرامگاه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آرامگاه

تعبیر خواب | قبر

1ـ ديدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگين شدن و نوميدي از زندگي است . 2ـ ديدن آرامگاهي ويران در خواب ، نشانة بيمار شدن يا نزديك شدن به مرگ است . 3ـ ديدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نوميدي و بيماري دچار خواهيد شد …

ادامه مطلب