خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : آرامگاه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آرامگاه

تعبیر خواب | قبر

۱ـ دیدن آرامگاه در خواب ، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است . ۲ـ دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است . ۳ـ دیدن آرامگاه خود در خواب ، نشانه آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد …

ادامه مطلب