خانه / خبر news / دانشگاه - فرهنگ و هنر / مطالعه ی چگونگی سرنوشت ساخت دانشگاه استنفورد

مطالعه ی چگونگی سرنوشت ساخت دانشگاه استنفورد

مطالعه ی چگونگی سرنوشت ساخت دانشگاه استنفورد

دانشگاه استنفورد

مطالعه وشنیدن داستان غم انگیز وزیبای  سرنوشت ساخت دانشگاه استنفورد شاید درسی

باشد برای اینکه ما انسان هاهرگزهای زندگیمان را فراموش نکنیم واز قضاوت های نابجایمان

دست بکشیم.

چند دقیقه تفکر

خانمی با لباس کتان راه راه وشوهرش با کت وشلواری دست دوز وبسیار کهنه  درشهربوستن ازقطار

پایین امدند وبدون هیچ قرار قبلی راهی دفتر رییس دانشگاه هاروارد شدند.

منشی باخود فکر می کرد این زوج روستایی هیچ کاری در هاروارد نمی توانند داشته باشند به احتمال

زیاد اشتباهی وارد دانشگاه شده اند.

مرد به آرامی گفت :”مایل هستیم رییس را ملاقات کنیم” .منشی با بی حوصلگی گفت:” ایشان امروز

گرفتارند”.خانم جواب داد:ما منتظرخواهیم ماند. منشی ساعتها آنها رانادیده گرفت وبه این امیدکه بود

بالاخره دلسرد شوند وپی کارشان بروند.امااین طور نشد.منشی که دیدزوج روستایی پی کارشان

نمی روند سرانجام تصمیم گرفت برای ملاقات بارییس از او اجازه بگیرد ورییس نیز بالاجبار پذیرفت.

دانشگاه استنفوردرییس با اوقات تلخی اهی کشید وکاملا مشخص بود که از ته دل رضایت نداشت انها را ملاقات کند.

به علاوه از اینکه اشخاصی با لباس کهنه وارد دفترش شده بودند خوشش نمی امد.

خانم به او رو کرد وگفت:ما پسری داشتیم که یکسال در هاروارد درس خواند واز اینجا راضی بود

اماحدود یکسال پیش در حادثه ای کشته شد.شوهرم ومن دوست داریم بنایی برای یاد بود اوبنا کنیم.

رییس با نارحتی گفت:خانم محترم ما نمی توانیم برای هرکسی که به هاروارد می اید بنایی برپا کنیم.

خانم با سرعت جواب داد: اه .نه ما نمی خواهیم مجسمه ای بسازیم.

رضا صادقی قطعه‌ای را به ایرج قادری تقدیم کرد / به همین سادگی رفتی
بخوانید

فکر کردیم بهترباشد ساختمانی به هاروارد بدهیم .رییس لباس کهنه ی انها را نگاه کرد وگفت :یک

ساختمان؟! می دانید هزینه ای ساختمان چقدر می شود؟ ارزش ساختمان های موجود درهاروارد

هفت ونیم دلار است.خانم یک لحظه سکوت کرد .رییس فکر کرد که از شرشان خلاص شده است.

زن به شوهر رو کرد وارام گفت :آیا هزینه ی راه اندازی همین قدر است؟پس چرا خودمان دانشگاه

را را نیندازیم؟شوهرش سرتکان داد.رییس سردرگم بود.آقا وخانم لیلاند-استنفوردبلند شدندوراهی

کالیفرنیا شدند.یعنی دانشگاهی را ساختند که تاغابد نام انهارابرخود دارد.

دانشگاه استنفورد از بزرگترین دانشگاههای جهان .یادبود پسری که هاروارد به او اهمیت نداد…

ااستنفورداگر گاهی ایده هایتان از طرف اطرافیان طرد میشود.اصلا به فکر انتقام نباشید.بهترین روش انتقام گرفتن این

است :کاری را که دیگران می گویند نمی توانند را انجام دهید.به بهترین شکل ممکن انجام دهید.انرژی خود

خود راصرف آدم های بیهوده ای  که ممکن است اطرافتان نفس بکشندنکنید.

توسعی کن خودت باشی حتی اگردیگران مسخره ات کرده اند.

درباره ویدا ویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.